Centrum Zdrowia Psychicznego

Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne

Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne dla dorosłych

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego wyodrębniona jest jednostka, której zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń i organizowanie dalszej pomocy. Nosi ona nazwę Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny ( zwany dalej PZK ).

Jest dostępna w dwóch lokalizacjach

  1. ul. Opolska 21 G Tarnowskie Góry (czynne pn-pt od 8.00 – 18.00)
  2. ul. Wyzwolenia 2 PZP Lambda Piekary Śląskie (czynne pn-pt od 8.00 – 18.00)

Zgłoszenia  nie wymagają żadnego dokumentu ani wcześniejszego ustalenia terminu.

Pracownik PZK zbiera wstępny wywiad dotyczący powodu zgłoszenia i dolegliwości, ocenia jak szybko należy udzielić pomocy, a następnie tą pomoc organizuje poprzez rejestrację zgłaszającego się w odpowiedniej jednostce CZP.

Pracownicy PZK są również wykwalifikowani, aby udzielać porady wsparcia na miejscu, w sytuacjach doraźnych czy kryzysowych. Nie należy jednak mylić pracy PZK z pracą rejestracji – pacjenci, którzy już są prowadzeni w odpowiednich jednostkach CZP i potrzebują potwierdzenia lub zmiany już ustalonego terminu świadczeń, powinni dzwonić bezpośrednio na rejestrację tych jednostek organizacyjnych.

Triaż psychologiczny nie jest obowiązkowy, rezygnacja z niego przez pacjenta wiąże się z ustaleniem wybranego przez niego świadczenia w terminie o najmniejszym priorytecie.

Centrum Zdrowia Psychicznego
w Tarnowskich Górach

obejmuje

CZP dla Dzieci i Młodzieży

CZP dla Dorosłych