Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego
REJESTRACJA

 

ul. Opolska 21 G
42-600 Tarnowskie Góry

32 285 42 13

(pn-pt: 08:00-18:00)

SEKRETARIAT

(ze skierowaniem do leczenia w oddziale dziennym)

 

ul. Opolska 21 G
42-600 Tarnowskie Góry

661 700 697

(pn-pt: 08:00-15:00)

Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Terapie indywidualne

Konsultacje rodzicielskie

Terapie grupowe

W Centrum Zdrowia dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

W ramach oddziału przyjmowane są dzieci w wieku szkolnym do 21 roku życia – jeśli kontynuują naukę. Wymgane jest skierowanie od lekarza, który ma umowę z NFZ.

Po otrzymaniu skierowania odbywa się kwalifikacja do oddziału w ramach której przeprowadzona jest konsultacja pscyhologiczna i psychiatryczna celem doboru adekwatnej grupy terapeutycznej.

Przyjęcie do oddziału odbywa się wyłącznie w trybie planowym.

Zajęcia w CZP odbywają się w godzinach dopołudniowych dlatego wymagane jest zaświadczenie o nauczaniu indywidulanym, domowym lub w chmurze.

W ramach oddziału prowadzone są terapie grupowe, indywidualne i konsultacje rodzicielskie.

 

Proponowane formy terapii: TUS (trening umiejętności społecznych), psychoterapia, terapia zajęciowa, filmoterapia, bajkoterapia, dogoterapia, muzykoterapia.

 

Celem poprawy funkcjonowania społecznego odbywają się również wyjścia poza oddział, wspólne robienie zakupów, tworzenie pism urzędowych, przygotowywanie posiłków.

Pobyt w oddziale odbywa się za zgodą pacjenta i jego opiekuna/rodzica, czas trwania pobytu – do 6 miesięcy.

Terapia w oddziale, skoncentrowana jest na procesie rehabilitacyjnym, wzmacniania kompetencji społecznych.

Możliwość kontynuowania terapii w okresie wakacyjnym.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

w

W ramach poradni odbywają się konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i spotkania psychoterapeutyczne.

Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty (do lekarza nie).

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

W ramach konsultacji psychologicznych istnieje możliwość wykonania testów oceniających funkcje interkulturalne SB-5, testów ADOS – test oceniający całościowe zaburzenia rozwojowe (ADOS-2).

W ramach poradni można uzyskać zaświadczenie lekarskie do orzeczeń o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Prowadzona jest również farmakoterapia, psychoterapia oraz konsultacje rodzicielskie.

Psychoterapia odbywa się w nurcie psychodynamicznym bądź poznawczo-behawioralnym (w ramach oddziału i poradni).

Świadczenia w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży realizują lekarze specjaliści z dużym doświadczeniem, certyfikowani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii dzieci i młodzieży.