Tarnowskie Góry

Centrum Wsparcia
Zdrowia Psychicznego

+48 600 600 600

O centrum

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmie opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do 21 r.ż.

Oferujemy specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych. W ramach naszego Centrum możliwa będzie diagnoza psychiatryczna i psychologiczna zgłaszanych trudności, leczenie psychiatryczne, jak również wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka (rodziną, przedszkolem, szkołą oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku).

CZP

Wszelkie formy leczenia i wsparcia  będą realizowane w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, jak również w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Skierowanie

Leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i przejścia przez proces kwalifikacji (dwa lub trzy spotkania z lekarzem i/lub z psychologiem w naszej poradni).

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferujemy wizyty specjalistyczne psychiatryczne, seksuologiczne, konsultacje psychologiczne i wsparcie terapeutyczne (terapia indywidualna i rodzinna).

Skontaktuj się z nami!

Specjalistyczna Pomoc

Oferujemy specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych. W ramach naszego Centrum możliwa będzie diagnoza psychiatryczna i psychologiczna zgłaszanych trudności, leczenie psychiatryczne, jak również wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka (rodziną, przedszkolem, szkołą oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku).

Lokalizacja CZP

Centrum Zdrowia Psychicznego zlokalizowane jest w Tarnowskich górach przy ulicy Opolskiej 21.
Przy Centrum znajduje się bezpłatny parking.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat działalności i kwalifikacji do Centrum Zdrowia Psychicznego

+48 500 200 100

Telefon

(255) 352-6258

Adres

ul. Opolska 21
42-600 Tarnowskie Góry

Email

czp-dim@wspsa.pl