Dzisiaj miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi przez Prezesa Zarządu Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. oraz zaproszonych gości.

Centrum Zdrowia Psychicznego dzieli się na:
🔹 CZP dla Dzieci i Młodzieży
🔹 CZP dla Dorosłych

Pierwsze z nich, w murach dawnego Oddziału Wewnętrznego II mieszczącego się na ulicy Opolskiej 21 formalnie funkcjonuje od lipca, z kolei drugie – dedykowane dorosłym – od października.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmie opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do 21 r.ż., oferując specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych.

Z kolei celem CZP dla Dorosłych jest doprowadzenie do stanu, w którym pacjent może funkcjonować samodzielnie w swoim środowisku bez dyskomfortu związanego z objawami psychopatologicznymi. Osiągnięciu tego celu służy nie tylko farmakoterapia, ale również oddziaływania środowiskowe, psychoedukacja rodzin, psychoterapia oraz oddziaływania treningowe czy rehabilitacyjne skoncentrowane na treningach zdolności poznawczych, kompetencji społecznych, integracyjnych, i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim za przybycie!